Obserwuj

Wiktor Fisz

UWAGA! Jeżeli jesteś Wiktor Fisz, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.3
  • Pozytywnych recenzji: 75%
  • Liczba recenzji: 8 w tym 8 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 6
  • Liczba recenzji negatywnych: 2
  • Średnio ocenia: 0.3 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 57% wyżej, 14% niżej, 29% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.0 dla Ant-Man i Osa
  • Najniższa ocena: 5.0 dla Jaki ojciec, taka córka
  • Najbardziej odrębna ocena: 7.0 dla Grimsby

Recenzje