Obserwuj

Aleksandra Stoppa

UWAGA! Jeżeli jesteś Aleksandra Stoppa, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.1
  • Pozytywnych recenzji: 83%
  • Liczba recenzji: 12 w tym 12 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 10
  • Liczba recenzji negatywnych: 2

Recenzje