Obserwuj

Paweł Wiktor Ryś

UWAGA! Jeżeli jesteś Paweł Wiktor Ryś, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.7
  • Pozytywnych recenzji: 100%
  • Liczba recenzji: 13 w tym 3 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 3
  • Liczba recenzji negatywnych: 0
  • Średnio ocenia: 0.2 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 0% wyżej, 33% niżej, 67% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 6.7 dla Enklawa
  • Najniższa ocena: 6.7 dla Enklawa
  • Najbardziej odrębna ocena: 6.7 dla Aquarius

Recenzje