Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
Obserwuj

Kasia Wolanin

UWAGA! Jeżeli jesteś Kasia Wolanin, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.1
  • Pozytywnych recenzji: 70%
  • Liczba recenzji: 126 w tym 54 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 38
  • Liczba recenzji negatywnych: 16
  • Średnio ocenia: 0.8 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 18% wyżej, 37% niżej, 45% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.0 dla Wieża. Jasny dzień
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Czuwaj
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla Iluzja 2

Recenzje