Obserwuj

Jan Stąpor

UWAGA! Jeżeli jesteś Jan Stąpor, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.6
  • Pozytywnych recenzji: 63%
  • Liczba recenzji: 61 w tym 51 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 32
  • Liczba recenzji negatywnych: 19
  • Średnio ocenia: 0.8 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 31% wyżej, 46% niżej, 23% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Młodość
  • Najniższa ocena: 2.0 dla Uprowadzona 3
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.0 dla Obecność