Obserwuj

Paulina Leszczyńska

UWAGA! Jeżeli jesteś Paulina Leszczyńska, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.2
  • Pozytywnych recenzji: 82%
  • Liczba recenzji: 12 w tym 11 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 9
  • Liczba recenzji negatywnych: 2
  • Średnio ocenia: 0.5 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 70% wyżej, 20% niżej, 10% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Szybcy i wściekli 7
  • Najniższa ocena: 5.0 dla Makbet
  • Najbardziej odrębna ocena: 8.0 dla Zanim się pojawiłeś

Recenzje