Obserwuj

Michał Walkiewicz

UWAGA! Jeżeli jesteś Michał Walkiewicz, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.1
  • Pozytywnych recenzji: 65%
  • Liczba recenzji: 637 w tym 440 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 286
  • Liczba recenzji negatywnych: 154
  • Średnio ocenia: tak samo jak inni krytycy
  • Poziom ocen: 53% wyżej, 15% niżej, 32% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Raid
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Emotki. Film
  • Najbardziej odrębna ocena: 8.0 dla Pirania 3D

Recenzje