Obserwuj

Mariusz Wojteczek

UWAGA! Jeżeli jesteś Mariusz Wojteczek, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.1
  • Pozytywnych recenzji: 71%
  • Liczba recenzji: 17 w tym 17 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 12
  • Liczba recenzji negatywnych: 5

Recenzje