Obserwuj

Katarzyna Nieć

UWAGA! Jeżeli jesteś Katarzyna Nieć, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.5
  • Pozytywnych recenzji: 89%
  • Liczba recenzji: 19 w tym 18 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 16
  • Liczba recenzji negatywnych: 2

Recenzje