Obserwuj

Barbara Lekarczyk-Cisek

UWAGA! Jeżeli jesteś Barbara Lekarczyk-Cisek, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 8.0
  • Pozytywnych recenzji: 82%
  • Liczba recenzji: 97 w tym 11 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 9
  • Liczba recenzji negatywnych: 2

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 7 duplikatów. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.