Obserwuj

Joanna Tracewicz

UWAGA! Jeżeli jesteś Joanna Tracewicz, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 4.9
  • Pozytywnych recenzji: 43%
  • Liczba recenzji: 16 w tym 7 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 3
  • Liczba recenzji negatywnych: 4

Recenzje