Obserwuj

Jakub Armata

UWAGA! Jeżeli jesteś Jakub Armata, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.4
  • Pozytywnych recenzji: 85%
  • Liczba recenzji: 93 w tym 66 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 56
  • Liczba recenzji negatywnych: 10
  • Średnio ocenia: 0.6 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 71% wyżej, 15% niżej, 14% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Sweet Country
  • Najniższa ocena: 4.0 dla Bodyguard Zawodowiec
  • Najbardziej odrębna ocena: 4.0 dla Steve Jobs

Recenzje