Obserwuj

Krzysztof Płociński

UWAGA! Jeżeli jesteś Krzysztof Płociński, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.3
  • Pozytywnych recenzji: 73%
  • Liczba recenzji: 12 w tym 11 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 8
  • Liczba recenzji negatywnych: 3

Recenzje