Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
Obserwuj

Martyna Olszowska

UWAGA! Jeżeli jesteś Martyna Olszowska, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.4
  • Pozytywnych recenzji: 68%
  • Liczba recenzji: 42 w tym 41 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 28
  • Liczba recenzji negatywnych: 13
  • Średnio ocenia: 0.2 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 51% wyżej, 29% niżej, 20% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Czerwony żółw
  • Najniższa ocena: 2.0 dla Pan Idealny
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla Pan Idealny

Recenzje