Obserwuj

Sylwester Sadowski

UWAGA! Jeżeli jesteś Sylwester Sadowski, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.9
  • Pozytywnych recenzji: 82%
  • Liczba recenzji: 17 w tym 17 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 14
  • Liczba recenzji negatywnych: 3
  • Średnio ocenia: 0.5 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 75% wyżej, 19% niżej, 6% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Mięso
  • Najniższa ocena: 2.0 dla Baba Jaga
  • Najbardziej odrębna ocena: 6.0 dla Szkoła uwodzenia Czesława M.

Recenzje