Obserwuj

Aleksandra Kumala

UWAGA! Jeżeli jesteś Aleksandra Kumala, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.2
  • Pozytywnych recenzji: 55%
  • Liczba recenzji: 39 w tym 38 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 21
  • Liczba recenzji negatywnych: 17
  • Średnio ocenia: 0.1 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 38% wyżej, 32% niżej, 30% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.5 dla Moja miłość
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Gejsza
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.0 dla Plan Maggie

Recenzje