Obserwuj

Robert Ziębiński

UWAGA! Jeżeli jesteś Robert Ziębiński, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.3
  • Pozytywnych recenzji: 64%
  • Liczba recenzji: 72 w tym 58 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 37
  • Liczba recenzji negatywnych: 21
  • Średnio ocenia: 0.1 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 47% wyżej, 29% niżej, 24% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.5 dla Nienawistna ósemka
  • Najniższa ocena: 3.0 dla Krucyfiks
  • Najbardziej odrębna ocena: 9.0 dla Gęsia skórka

Recenzje