Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
Obserwuj

Marcin Stachowicz

UWAGA! Jeżeli jesteś Marcin Stachowicz, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.6
  • Pozytywnych recenzji: 51%
  • Liczba recenzji: 75 w tym 75 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 38
  • Liczba recenzji negatywnych: 37
  • Średnio ocenia: 0.4 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 27% wyżej, 30% niżej, 43% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Nie jestem twoim murzynem
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Cierń Boga
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.0 dla Ciao Italia!

Recenzje