Obserwuj

Ludwika Mastalerz

UWAGA! Jeżeli jesteś Ludwika Mastalerz, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.5
  • Pozytywnych recenzji: 55%
  • Liczba recenzji: 84 w tym 65 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 36
  • Liczba recenzji negatywnych: 29
  • Średnio ocenia: 0.2 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 42% wyżej, 22% niżej, 36% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Kubo i dwie struny
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Pani szuka pana
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.0 dla Snowden

Recenzje