Obserwuj

Jan Bryg

  • Średnia ocena: 5.1
  • Pozytywnych recenzji: 40%
  • Liczba recenzji: 20 w tym 20 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 8
  • Liczba recenzji negatywnych: 12
  • Średnio ocenia: 0.4 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 39% wyżej, 39% niżej, 22% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.0 dla Niepoczytalna
  • Najniższa ocena: 2.0 dla Męska paczka
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.0 dla Drapacz chmur

Recenzje