Obserwuj

Monika Martyniuk

UWAGA! Jeżeli jesteś Monika Martyniuk, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.8
  • Pozytywnych recenzji: 60%
  • Liczba recenzji: 5 w tym 5 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 3
  • Liczba recenzji negatywnych: 2
  • Średnio ocenia: 0.6 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 67% wyżej, 33% niżej, 0% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.0 dla Zawsze woda
  • Najniższa ocena: 5.0 dla Cuda
  • Najbardziej odrębna ocena: 5.0 dla Dzikie historie