Obserwuj

Maciej Bachorski

UWAGA! Jeżeli jesteś Maciej Bachorski, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.4
  • Pozytywnych recenzji: 64%
  • Liczba recenzji: 66 w tym 59 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 38
  • Liczba recenzji negatywnych: 21
  • Średnio ocenia: 0.4 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 57% wyżej, 4% niżej, 39% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Blade Runner 2049
  • Najniższa ocena: 3.5 dla Paradoks Cloverfield
  • Najbardziej odrębna ocena: 9.0 dla Anihilacja

Recenzje