Obserwuj

Wojciech Lenc

UWAGA! Jeżeli jesteś Wojciech Lenc, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.6
  • Pozytywnych recenzji: 100%
  • Liczba recenzji: 7 w tym 7 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 7
  • Liczba recenzji negatywnych: 0
  • Średnio ocenia: 1.0 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 100% wyżej, 0% niżej, 0% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Dziedzictwo. Hereditary
  • Najniższa ocena: 6.0 dla Doom
  • Najbardziej odrębna ocena: 8.0 dla Niepoczytalna

Recenzje