Obserwuj

Krzysztof Czaplicki

UWAGA! Jeżeli jesteś Krzysztof Czaplicki, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.3
  • Pozytywnych recenzji: 86%
  • Liczba recenzji: 29 w tym 29 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 25
  • Liczba recenzji negatywnych: 4

Recenzje