Obserwuj

Bartłomiej Paszylk

UWAGA! Jeżeli jesteś Bartłomiej Paszylk, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.1
  • Pozytywnych recenzji: 64%
  • Liczba recenzji: 92 w tym 92 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 59
  • Liczba recenzji negatywnych: 33
  • Średnio ocenia: 0.1 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 37% wyżej, 23% niżej, 40% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Odgłosy
  • Najniższa ocena: 3.0 dla Naznaczony: Ostatni klucz
  • Najbardziej odrębna ocena: 8.3 dla Pierwszy śnieg

Recenzje