Obserwuj

Szymon Radzewicz

UWAGA! Jeżeli jesteś Szymon Radzewicz, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.8
  • Pozytywnych recenzji: 67%
  • Liczba recenzji: 26 w tym 6 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 4
  • Liczba recenzji negatywnych: 2
  • Średnio ocenia: 0.1 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 20% wyżej, 20% niżej, 60% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 7.0 dla Auta 3
  • Najniższa ocena: 5.0 dla Biohazard: Vendetta
  • Najbardziej odrębna ocena: 6.0 dla Paradoks Cloverfield

Recenzje