Obserwuj

Agnieszka Łojko

  • Średnia ocena: 7.5
  • Pozytywnych recenzji: 91%
  • Liczba recenzji: 23 w tym 22 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 20
  • Liczba recenzji negatywnych: 2
  • Średnio ocenia: 0.2 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 62% wyżej, 5% niżej, 33% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Ciche miejsce
  • Najniższa ocena: 4.0 dla Czerwona jaskółka
  • Najbardziej odrębna ocena: 8.0 dla Czwarta władza

Recenzje