Obserwuj

Sara Karmańska

  • Średnia ocena: 6.7
  • Pozytywnych recenzji: 76%
  • Liczba recenzji: 29 w tym 29 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 22
  • Liczba recenzji negatywnych: 7
  • Średnio ocenia: 0.3 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 61% wyżej, 14% niżej, 25% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Twój Vincent
  • Najniższa ocena: 3.0 dla The Titan
  • Najbardziej odrębna ocena: 9.0 dla Ja, Godard

Recenzje