Obserwuj

Mateusz Aleksandrowicz

  • Średnia ocena: 6.0
  • Pozytywnych recenzji: 63%
  • Liczba recenzji: 8 w tym 8 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 5
  • Liczba recenzji negatywnych: 3
  • Średnio ocenia: 0.6 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 75% wyżej, 25% niżej, 0% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.0 dla Disaster Artist
  • Najniższa ocena: 4.0 dla Blask
  • Najbardziej odrębna ocena: 6.0 dla Nowe oblicze Greya

Recenzje