Obserwuj

Katarzyna Suś

UWAGA! Jeżeli jesteś Katarzyna Suś, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.0
  • Pozytywnych recenzji: 50%
  • Liczba recenzji: 44 w tym 6 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 3
  • Liczba recenzji negatywnych: 3
  • Średnio ocenia: tak samo jak inni krytycy
  • Poziom ocen: 0% wyżej, 0% niżej, 100% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 7.0 dla Niczego nie żałuję - Edith Piaf
  • Najniższa ocena: 3.0 dla Turistas
  • Najbardziej odrębna ocena: ?

Recenzje