Obserwuj

Katarzyna Wójcik

UWAGA! Jeżeli jesteś Katarzyna Wójcik, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.3
  • Pozytywnych recenzji: 100%
  • Liczba recenzji: 9 w tym 9 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 9
  • Liczba recenzji negatywnych: 0

Recenzje