Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
Obserwuj

Anna Bielak

UWAGA! Jeżeli jesteś Anna Bielak, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.2
  • Pozytywnych recenzji: 69%
  • Liczba recenzji: 72 w tym 49 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 34
  • Liczba recenzji negatywnych: 15
  • Średnio ocenia: 0.1 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 46% wyżej, 17% niżej, 38% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.0 dla Zjawa
  • Najniższa ocena: 3.0 dla Królowa pustyni
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.0 dla Loft

Recenzje