Obserwuj

Bolesław Dochuński-Duchoński

UWAGA! Jeżeli jesteś Bolesław Dochuński-Duchoński, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.7
  • Pozytywnych recenzji: 67%
  • Liczba recenzji: 8 w tym 6 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 4
  • Liczba recenzji negatywnych: 2
  • Średnio ocenia: 0.5 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 75% wyżej, 25% niżej, 0% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 7.0 dla Green Zone
  • Najniższa ocena: 3.0 dla Namiętność
  • Najbardziej odrębna ocena: 6.0 dla Porachunki

Recenzje