Obserwuj

Piotr Radecki

UWAGA! Jeżeli jesteś Piotr Radecki, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 8.0
  • Pozytywnych recenzji: 100%
  • Liczba recenzji: 26 w tym 26 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 26
  • Liczba recenzji negatywnych: 0
  • Średnio ocenia: 0.1 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 56% wyżej, 11% niżej, 33% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Leon zawodowiec
  • Najniższa ocena: 6.0 dla Walkiria
  • Najbardziej odrębna ocena: 6.0 dla Walkiria

Recenzje