Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
Obserwuj

Marcin Pietrzyk

UWAGA! Jeżeli jesteś Marcin Pietrzyk, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.9
  • Pozytywnych recenzji: 68%
  • Liczba recenzji: 1042 w tym 1039 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 702
  • Liczba recenzji negatywnych: 337
  • Średnio ocenia: tak samo jak inni krytycy
  • Poziom ocen: 47% wyżej, 19% niżej, 34% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Świt
  • Najniższa ocena: 1.0 dla What the Fuck?
  • Najbardziej odrębna ocena: 10.0 dla Świt

Recenzje