Obserwuj

Radosław Sołyga

UWAGA! Jeżeli jesteś Radosław Sołyga, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.3
  • Pozytywnych recenzji: 73%
  • Liczba recenzji: 15 w tym 15 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 11
  • Liczba recenzji negatywnych: 4
  • Średnio ocenia: 0.5 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 77% wyżej, 8% niżej, 15% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Wieczór gier
  • Najniższa ocena: 3.0 dla Escape Room
  • Najbardziej odrębna ocena: 5.0 dla Player One

Recenzje