Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
Obserwuj

Ewelina Wójcikowska-Jakubiec

UWAGA! Jeżeli jesteś Ewelina Wójcikowska-Jakubiec, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.2
  • Pozytywnych recenzji: 75%
  • Liczba recenzji: 4 w tym 4 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 3
  • Liczba recenzji negatywnych: 1
  • Średnio ocenia: 0.6 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 100% wyżej, 0% niżej, 0% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.5 dla Ciche miejsce
  • Najniższa ocena: 5.5 dla 451° Fahrenheita
  • Najbardziej odrębna ocena: 7.7 dla Pamiętam Cię

Recenzje