Obserwuj

Karolina Kędzierska

UWAGA! Jeżeli jesteś Karolina Kędzierska, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: ?
  • Pozytywnych recenzji: 100%
  • Liczba recenzji: 3 w tym 2 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 2
  • Liczba recenzji negatywnych: 0
  • Średnio ocenia: 0.6 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 100% wyżej, 0% niżej, 0% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.0 dla Lato
  • Najniższa ocena: 8.0 dla Lato
  • Najbardziej odrębna ocena: 8.0 dla Łagodna

Recenzje