Obserwuj

Michał Oleszczyk

UWAGA! Jeżeli jesteś Michał Oleszczyk, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.4
  • Pozytywnych recenzji: 88%
  • Liczba recenzji: 27 w tym 8 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 7
  • Liczba recenzji negatywnych: 1
  • Średnio ocenia: 0.8 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 88% wyżej, 13% niżej, 0% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Nić widmo
  • Najniższa ocena: 3.0 dla Nowe oblicze Greya
  • Najbardziej odrębna ocena: 7.0 dla Smerfy

Recenzje