Obserwuj

Anna Strupiechowska

UWAGA! Jeżeli jesteś Anna Strupiechowska, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.2
  • Pozytywnych recenzji: 100%
  • Liczba recenzji: 11 w tym 11 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 11
  • Liczba recenzji negatywnych: 0

Recenzje