Obserwuj

Jakub Majmurek

UWAGA! Jeżeli jesteś Jakub Majmurek, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.7
  • Pozytywnych recenzji: 54%
  • Liczba recenzji: 102 w tym 68 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 37
  • Liczba recenzji negatywnych: 31

Recenzje